W skrócie,

  • Usługi informatyczne
  • Serwis sprzętu komputerowego
  • Systemy alarmowe
  • Systemy monitoringu i nadzoru wizyjnego
  • Systemy kontroli dostępu
  • Systemy nagłośnienia radiowęzłowego 100v
  • Sieci komputerowe
  • Usługi fotograficzne

Skontaktuj się z nami,

TechNet Krzysztof Juchniewicz
ul. Kętrzyńskiego 1A/14
11-500 Giżycko

Telefon: 502-448-505
NIP: 845-102-39-93
E-mail: [email protected]